www.bip.gov.pl
Rejestry i ArchiwaDrukuj

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI

EWIDENCJA I REJESTRY DYREKTORA:

Rejestr: wypadków uczniów, wypadków pracowników, dzieci zapisanych do przedszkola dzienni korespondencji księgi inwentarzowe

NAUCZYCIELE: dziennik zajęć ewidencja dzieci

EWIDENCJA I REJESTRY INTENDETKI: ewidencja: kartoteki magazynowe ilościowo- wartościowe dzienniki żywieniowy, kwitariusz przychodowo- ewidencyjny. Rejestr: czeki, dowody wpłat KP, dowody wypłaty KW rejestr korespondencji

EWIDENCJA I REJESTRY KADRY: Rejestry: wniosków o emerytury i renty, wypłaconych nagród jubileuszowych, urlopów wypoczynkowych, urlopów zdrowotnych, urlopów wychowawczych, pracowników zatrudnionych – zwolnionych, zwolnień lekarskich, ewidencja czasu pracy (indywidualna) Zbiór list obecności, roczne karty ewidencji obecności w pracy,

EWIDENCJA I REJESTRY KSIĘGOWEJ: Ewidencja finansowo- księgowa, „FK” - zgodnie z zasadami rachunkowości na podstawie rozp. Min.fin. z 18.12.2001( DZ.U. nr 153,poz. 1752) - ewidencja i rozliczenie płac pracowników obsługi „ Płace” - ewidencja i rozliczenie płac nauczycieli „Płace” - ewidencja i rozliczenie podatku od osób fizycznych „PODATEK” - ewidencja i rozliczenie zasiłków chorobowych „ ZASIŁKI CHOROBOWE” - ewidencja środków trwałych, umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według zasad obowiązujących w zakładach budżetowych od 7. 01. 2002r. - ewidencja i rejestry podatku VAT - ewidencja archiwalna zgodnie z przepisami Program finansowo-księgowy (płace, podatki, płatnik) Obsługa: Zakład Usług Informatycznych ,,SALBIT” w Zielonej Górze.

Utworzony: 2006-02-15 11:12:31
Opublikowany: 2006-02-15 11:12:37
Autor: Grzegorz Chodacki
Czytany: 1976 razy
Rejestr zmian


Biuletyn Informacji Publicznej